تسمه ماشین های سواری

نام ماشینسایز تسمه
اپل کورساتایم 111دنده
9/5*925 دینام
اپل وکتراتایم 146 دنده
6PK 1900 دینام
ازمبیلهیدرولیک عرض 22 122 دنده
6 PK 1760 دینام
تویوتا کرون7PK 920 دینام
میتسوبیشی لنسر 92تایم عرض22 92دنده
4 PK 870 دینام
پاترول 6 سیلندرA 51 هیدرولیک
A 36 کولر
20*1135 دینام
تویوتا کرونا2000تایم 163دنده
5PK 1100 کولر
5PK 1110 دینام
تویوتا کرولا1300تایم 123 دنده
4 PK 810 کولر
4PK 860 دینامم
دوو
اسپرو93-92
تایم 125 دنده
GM 32 کولر
5 PK 1320 دینام
دوو
اسپرو94
تایم 125 دنده
GM 32 کولر
5 PK 1260 دینام
دوو ریسرتایم 104 دنده
GM 30 کولر
5 PK 970 دینام
دوو ماتیز تایم عرض25 107 دنده
4 PK 910 کولر
GM 24/5-25 دینام
تویوتا
هایلوکس
6 PK 1475 دینام و کولر
4 PK 830 کولر
4 PK 830 دینام
میتسوبیشی کالانت
1800-92
تایم عرض 19 122 دنده
4 PK 935 کولر
4 PK 980 دینام
هوندا اکوردتایم 113 دنده
4 PK 1060 هیدرولیک
5 PK 1110 دینام
نیسان پیکاپA 48 هیدرولیک
A 36 کولر
A 35 دینام
پیکان پژویی9/5*1175
GLX405 پژو
1800
سمند -پرشیا
تایم 114 دنده
6 PK 1660 دینام
پژو 405
GL
4 PK 698 دینام
تایم 113 دنده
206
تیپ 1
6 PK 1565 دینام
تایم 108 دنده
206
تیپ 2 و3
6 PK 1565 دینام
تایم 104 دنده
206
تیپ 5و6
6 PK 1603 دینام
تایم 134 دنده
پرشیا
16 سوپاپ
6 PK 1668 دینام
تایم 136 دنده
آردیPK 830 کولر
PK 1060 هیدرولیک
4PK 1345 هیدرولیک وکولرقدیمی
4 PK 1335
4 PK 1425 هیدرولیک و کولرانژکتور
9/5-835 دینام
پژو 405
2000
GLX
4 PK 945 دینام
4 PK 845 کولر
تایم 113دنده
پرایدتایم 107دنده
9/5*900 دینام
AX 34 کولر
زانتیا
2000
تایم 136 دنده
6 PK 1648 هیدرولیک دینام و کولر
زانتیا
1800
تایم 136 دنده
6 PK 1663 دینام
ریو4 PK 887 دینام
4 PKK 960 کولر
تایم 137دنده
مزدا
323 اف
تایم 145 دنده
4 PK 1005 کولر و هیدرولیک
4 PK 885 دینام
مزدا
323 GLX
تایم عرض22 123دنده
4PK 1005 کولر وهیدرولیک
4 PK 885 دینام
دوو سیلوتایم 111دنده
A 31 کولر
رنو 21تایم عرض19 125 دنده
6 PK 1475 کولر
6 PK 850 دینام
ماکسیما4PK 775 هیدرولیک
6 PK 1100 دینام
پاترول
4 سیلندر
A 44 هیدرولیک
A 31 کولر
9/5*925 دینام
پاترول
6سیلندر
A 51 هیدرولیک
A 36 کولر
20*1135 دینام
اپل استراتایم 111 دنده
6 PK 1790 دینام
تویوتا لندکروزB63 هیدرولیک
A44 کولر
B38 دینام
توبوتا کریسیداa43 هیدرولیک
A33 کولر
9/5*875 دینام
تویوتا کرولا
1600-94
123تایم دنده
4PK 815 کولر
5PK 970 دینام
هیوندا
EXL
104 تایم دنده
A31 کولر
4PK 870 دینام
L906PK 1195 بدون کولر
6PK1815 کولر
132 تایم دنده
27 عرض
میتسوبیشی کالانت
2000-92
122 تایم دنده
24 عرض
4PK 920 کولر
4PK 990 دینام
میتسوبیشی کالانت
93
123 تایم دنده
19عرض
4PK 925 کولر.
4PK 935 دینام
4 PK 698 هیدرولیک
هیوندا سیویک106تایم دنده
4PK 810 هیدرولیک
4PK 810 کولر
4PK775 دینام
تویوتا کرونا
85
84
139 تایم دنده
3PK 760 هیدرولیک
5 PK 1110 کولر
5PK 1110 دینام
تویوتا کرولا
1600-92
94تایم دنده
3 PK 630 هیدرولیک
4 PK 815 کولر
5 PK 970 دینام
هیوندا النترا
151 تایم دنده
A24 هیدرولیک
4PK 910 کولر
4 PK 980 دینام